جستجو
Generic filters

آموزش نحوه بازکردن هواوی p9 – ما در این مقاله شما را با اجزای داخلی و قطعات هواوی p9 آشنا می‌کنیم تا بدانید که هر قطعه در کجای این دستگاه قراردارد به این منظور که قادر باشید تعمیرات قطعات هواوی P9 را راحت تر انجام بدهید. پس در ادامه با ما همراه باشید تا این اموزش جذاب را باهم مرحله به مرحله مرور کنیم

 

توصیه های قبل از نحوه باز کردن هواوی p9 :

  • قبل از انجام تعمیرات درصد باتری خود را به زیر 25 درصد برسانید تا حین تعمیرات باتری بر اثر فشار و یا ضربه منفجر نشود 
  • حتما از اطلاعات خود بکاپ تهیه کنید تا بر اثر بروز هر اتفاقی داده های شما حفظ شود.
  • تعمیرات گوش هواوی ناز به مهرات بالایی دارد اگر از دانش کافی در این زمینه برخوردار نیستید انجام این کار به شما توصیه نمی‌شود.
  • درجه سختی عملیات :بسیار سخت

ابزار مورد نیاز :

مرحله اول :

ایندا گوشی را خاموش کنید . برای این کار دکمه پاور کنار دستگاه را برای چند ثانیه نگه دارید و سپس power off را بزنید

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1

مرحله دوم :

با سوزن مخصوص خشاب سیم کارت را از دستگاه خارج کنید

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 2

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 2-2

مرحله سوم :

خشاب سیم کارت از دستگاه خارج شده است

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 3

مرحله چهارم :

با پیچ گوشتی مخصوص تعمیرات موبایل دو عدد پیچ مشخص شده در تصویر را باز کنید

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 4

 

 

مرحله پنجم :

از قسمت پایین دستگاه اسپاتو را بین صفحه نمایش و قاب قرار داده تا یک شکافی بین این دو ایجاد شود

نکته : به آرامی و احتیاط این کار را انجام دهید تا به صفحه نمایش آسیبی نرسد

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1-5

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 2-5

مرحله ششم :

حالا اسپاتول را از کنار دستگاه بچرخانید تا بتوانید کامل قاب پشت را جدا کنید

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1-6

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 2-6

مرحله هفتم :

هر زمان احساس کردید قاب پشت آزاد شده است با دست آن را به سمت بالا بکشید تا قاب از دستگاه خارج شود

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1-7

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 2-7

مرحله هشتم :

فلت حسگر اثر انگشت را باز کنید

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1-8

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 2-8

مرحله نهم :

قاب پشت از دستگاه خارج شده است

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 9

مرحله دهم :

کابل مشکی رنگ کنار بورد را با اسپاتول باز کنید

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1-10

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 2-10

مرحله یازدهم :

دو عدد پیچ مخص شده را با پیچ گوشتی باز کنید

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 11

مرحله دوازدهم :

شیلد فلزی را با پنس بردارید

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1-12

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 2-12

مرحله سیزدهم :

با اسپاتول فلت باتری را از روی بورد جدا کنید

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1-13

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 2-13

مرحله چهاردهم :

دو عدد پیچ مشخص شده در تصویر را باز کنید سپس با پنس شیلد فلزی را بردارید

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1-14

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 2-14

مرحله پانزدهم:

5 عدد پیچ در تصویر را با پیچ گوشتی باز کنید

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 15

 

مرحله شانزدهم :

با پنس شیلد محافظ دوربین عقب را بردارید

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1-16

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 2-16

مرحله هفدهم :

شید محافظ فلت صفحه نمایش را با پنس بردارید

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1-17

مرحله هجدهم :

فلت صفحه نمایش و فلت اتصال را از روی بورد باز کنید

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1-18

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 2-18

مرحله نوزدهم :

فلت دوربین عقب را باز کنید

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1-19

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 2-19

مرحله بیستم :

با پنس دوربین عقب را بردارید و کنار بگذارید

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1-20

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 2-20

مرحله بیست و یکم :

با اسپاتول دوربین جلو را از دستگاه جدا کرده و کنار بگذارید

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1-5

مرحله بیست و دوم :

دوربین جلو در این مرحله کاملا جدا شده است

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1-22

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 2-22

مرحله بیست و سوم :

با کمک پنس مادر بورد را از روی دستگاه بردارید.آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1-23

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 2-23

مرحله بیست و چهارم :

مادربورد در این مرحله جدا شده است

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 24

مرحله بیست و پنجم :

با یک پنس بلندگوی داخلی را بردارید

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1-25

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 2-25

مرحله بیست و ششم:

بلندگوی داخلی در این مرحله از دستگاه خارج شده است

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 26

مرحله بیست و هفتم :

با پنس سنسور مجاورت/ نور را بردارید

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1-27

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 2-27

مرحله بیست و هشتم :

سنسور مجاورت/ نور در این مرحله جدا شده است

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 28

 

مرحله بیست و نهم :

اسپاتول را زیر باتری انداخته و آن را به سمت بالا بکشید

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1-29

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 2-29

مرحله سی :

در این مرحله باتری از دستگاه خارج شده است

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1-30

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 2-30

مرحله سی و یکم :

فلت صفحه نمایش را از روی دستگاه بردارید

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1-31

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 2-31

مرحله سی و دوم :

گوشی را برگردانده با کمک سشوار به صفحه نمایش به مدت 2 الی 3 دقیقه حرارت دهید

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 32

 

مرحله سی و سوم :

اسپاتول را از قسمت بالا بین صفحه نمایش قراردهید

سپس طبق تصویر از کناره های دستگاه همین کار را تکرار کنید

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1-33

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 2-33

مرحله سی و چهارم :

مجدد همین کار را با اسپاتول در قسمت پایینی دستگاه مطابق تصویر بچرخانید

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1-34

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1-5

مرحله سی و پنجم :

مجدد از کناره های دیگر دستگاه این کار را تکرار کنید

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1-35

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 2-35

 

مرحله سی و ششم :

حالا که دور تا دور دستگاه را با اسپاتول جدا کرده اینم شاسی را با دست گرفته و آن را به سمت بالا بکشید

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1-36

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 2-36

 

مرحله سی و هفتم :

صفحه نمایش از دستگاه جدا شده است

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 37

مرحله سی و هشتم :

اسپاتول را در زیر کابل دکمه ولوم و پاور قرار داده و آن را بردارید.

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 38

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 2-38

مرحله سی و نهم :

با اسپاتول کابل متصل را جدا کنید 

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1-39

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 2-39

مرحله چهل :

با دستتان سعی در جدا کردن کابل از دستگاه کنید 

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1-40

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 2-40

 

مرحله چهل و یک :

کابل اتصال کاملا جدا شده است 

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 41

مرحله چهل و دو :

با اسپاتول کابل بلندگوی خارجی و جک پلاک را باز کنید

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1-42

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 2-42

مرحله چهل و سوم :

کابل اتصال مشکی رنگ را با دست جدا کنید 

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1-43

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 2-43

مرحله چهل و چهار :

اسپاتول را به زیر سوکت شارژ انداخته و آن را بالا بکشید

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1-44

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 2-44

 

مرحله چهل و پنج :

با پنس جک پلاک را بردارید 

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1-45

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 2-45

مرحله چهل و شش :

اسپاتو را به زیر ویبراتور انداخته و آن را از دستاه خارج کنید 

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1-46

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 2-46

مرحله چهل و هفت :

با کمک پنس کابل آنتن GSM را از دستگاه خارج کنید 

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1-47

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 2-47

مرحله چهل و هشت :

اسپاتول را بین اسپیکر خارجی و شاسی قرار بدهید تا بتواند آن را خارج کنید 

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 1-48

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 2-48

مرحله چهل و نه :

 اسپیکر خارجی در این مرحله از دستگاه خارج شده است

 

آموزش نحوه باز کزدن هواوی P9 مرحله 49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
مقایسه