آموزش تعمیرات سامسونگ – تعویض سیم آنتن گلکسی S2

تعویض سیم آنتن S2 – اگر گوشی شما به اینترنت متصل نمی شود یا قادر به برقراری مکالمات نیستید اما وقتی سیم کارت خود را روی گوشی دیگری امتحان می کنید این مشکل را ندارید مشکل از سیم آنتن گوشی شماست و این قطعه باید مورد بررسی تخصصی قرار بگیرد. به این منظور در این […]

آموزش تعمیرات سامسونگ – تعویض سیم آنتن گلکسی S4 Active

تعویض سیم آنتن S4 Active –  اگر گوشی شما به اینترنت متصل نمی شود یا قادر به برقراری مکالمات نیستید اما وقتی سیم کارت خود را روی گوشی دیگری امتحان می کنید این مشکل را ندارید مشکل از سیم آنتن گوشی شماست و این قطعه باید مورد بررسی تخصصی قرار بگیرد. به این منظور در […]

آموزش تعمیرات سامسونگ – تعویض سیم آنتن گلکسی S4

تعویض سیم آنتن S4 –  اگر گوشی شما به اینترنت متصل نمی شود یا قادر به برقراری مکالمات نیستید اما وقتی سیم کارت خود را روی گوشی دیگری امتحان می کنید این مشکل را ندارید مشکل از سیم آنتن گوشی شماست و این قطعه باید مورد بررسی تخصصی قرار بگیرد. به این منظور در این […]

آموزش تعمیرات سامسونگ – تعویض سیم آنتن وای فای گلکسی S8 پلاس

تعویض سیم آنتن وای فای S8 پلاس – اگر گوشی شما به در دریافت سیگنال وای فای مشکل دارد و یا اینکه اتصال وای فای بدون قطع کردن آن از دست می رود مشکل  آسیب دیدگی سیم آنتن وای فای گوشی شماست و این قطعه باید مورد بررسی قرار بگیرد. به این منظور در این […]

آموزش تعمیرات سامسونگ – تعویض سیم آنتن گلکسی A9

تعویض سیم آنتن a9 – اگر گوشی شما به اینترنت متصل نمی شود اما وقتی سیم کارت خود را روی گوشی دیگری امتحان می کنید این مشکل را ندارید یا اینکه بلوتوث گوشی به صورت تصادفی روشن می شود و یا اینکه اتصال وای فای بدون قطع کردن آن از دست می رود مشکل  آسیب […]

آموزش تعمیرات سامسونگ – تعویض سیم آنتن گلکسی s9 پلاس

تعویض سیم آنتن s9 پلاس – اگر گوشی شما به اینترنت متصل نمی شود اما وقتی سیم کارت خود را روی گوشی دیگری امتحان می کنید این مشکل را ندارید یا اینکه بلوتوث گوشی به صورت تصادفی روشن می شود و یا اینکه اتصال وای فای بدون قطع کردن آن از دست می رود مشکل  […]

آموزش تعمیرات سامسونگ – تعویض سیم آنتن گلکسی a20e

تعویض سیم آنتن a20e –اگر گوشی شما به اینترنت متصل نمی شود اما وقتی سیم کارت خود را روی گوشی دیگری امتحان می کنید این مشکل را ندارید یا اینکه بلوتوث گوشی به صورت تصادفی روشن می شود و یا اینکه اتصال وای فای بدون قطع کردن آن از دست می رود مشکل  آسیب دیدگی […]

آموزش تعمیرات سامسونگ – تعویض سیم آنتن گلکسی a40

تعویض سیم آنتن a40 –اگر گوشی شما به اینترنت متصل نمی شود اما وقتی سیم کارت خود را روی گوشی دیگری امتحان می کنید این مشکل را ندارید یا اینکه بلوتوث گوشی به صورت تصادفی روشن می شود و یا اینکه اتصال وای فای بدون قطع کردن آن از دست می رود مشکل  آسیب دیدگی […]

آموزش تعمیرات سامسونگ – آموزش تعویض سیم آنتن گلکسی A80

تعویض سیم آنتن a80 – اگر گوشی شما به اینترنت متصل نمی شود اما وقتی سیم کارت خود را روی گوشی دیگری امتحان می کنید این مشکل را ندارید یا اینکه بلوتوث گوشی به صورت تصادفی روشن می شود و یا اینکه اتصال وای فای بدون قطع کردن آن از دست می رود مشکل  آسیب […]

بستن
مقایسه