آموزش تعمیرات سامسونگ – تعویض سوکت سیم کارت گلکسی S3 مینی

تعویض سوکت سیم کارت S3 مینی – اگر گوشی شما دیگر سیم کارت را شناسایی نمی کند و سیم کارت های مختلف را امتحان کرده اید ولی باز هم جواب نگرفتید احتمالا سوکت سیم کارت گوشی شما دچار مشکل شده است و این قطعه باید مورد بررسی و تعمیر قرار بگیرد. به این منظور در […]

آموزش تعمیرات سامسونگ – تعویض سوکت سیم کارت گلکسی S3

تعویض سوکت سیم کارت S3 – اگر گوشی شما دیگر سیم کارت را شناسایی نمی کند و سیم کارت های مختلف را امتحان کرده اید ولی باز هم جواب نگرفتید احتمالا سوکت سیم کارت گوشی شما دچار مشکل شده است و این قطعه باید مورد بررسی و تعمیر قرار بگیرد. به این منظور در این […]

آموزش تعمیرات سامسونگ – تعویض سوکت سیم کارت گلکسی S4 Active

تعویض سوکت سیم کارت S4 Active –  اگر گوشی شما دیگر سیم کارت را شناسایی نمی کند و سیم کارت های مختلف را امتحان کرده اید ولی باز هم جواب نگرفتید احتمالا سوکت سیم کارت گوشی شما دچار مشکل شده است و این قطعه باید مورد بررسی و تعمیر قرار بگیرد. به این منظور در […]

آموزش تعمیرات سامسونگ – تعویض سوکت سیم کارت گلکسی S4 مینی

تعویض سوکت سیم کارت S4 مینی –  اگر گوشی شما دیگر سیم کارت را شناسایی نمی کند و سیم کارت های مختلف را امتحان کرده اید ولی باز هم جواب نگرفتید احتمالا سوکت سیم کارت گوشی شما دچار مشکل شده است و این قطعه باید مورد بررسی و تعمیر قرار بگیرد. به این منظور در […]

آموزش تعمیرات سامسونگ – تعویض سوکت سیم کارت گلکسی S4

تعویض سوکت سیم کارت S4 – اگر گوشی شما دیگر سیم کارت را شناسایی نمی کند و سیم کارت های مختلف را امتحان کرده اید ولی باز هم جواب نگرفتید احتمالا سوکت سیم کارت گوشی شما دچار مشکل شده است و این قطعه باید مورد بررسی و تعمیر قرار بگیرد. به این منظور در این […]

بستن
مقایسه