آموزش تعمیرات سامسونگ – تعویض حسگر نور و مجاورت گلکسی S4 Active

تعویض حسگر نور و مجاورت S4 Active –  هنگامی که با تلفن صحبت می کنید و گوشی را به صورت خود نزدیک می نمایید، صفحه نمایش به طور خودکار خاموش می شود. اگر این قابلیت در گوشی شما از کار افتاده و یا نور صفحه به طور خودکار کم و زیاد نمی شود، باید قطعه […]

آموزش تعمیرات سامسونگ – تعویض حسگر نور و مجاورت گلکسی S7 Edge

تعویض حسگر نور و مجاورت S7 Edge – هنگامی که با تلفن صحبت می کنید و گوشی را به صورت خود نزدیک می نمایید، صفحه نمایش به طور خودکار خاموش می شود. اگر این قابلیت در گوشی شما از کار افتاده و یا نور صفحه به طور خودکار کم و زیاد نمی شود، باید قطعه […]

آموزش تعمیرات سامسونگ – تعویض حسگر نور و مجاورت گلکسی S8 پلاس

تعویض حسگر نور و مجاورت S8 پلاس – هنگامی که با تلفن صحبت می کنید و گوشی را به صورت خود نزدیک می نمایید، صفحه نمایش به طور خودکار خاموش می شود. اگر این قابلیت در گوشی شما از کار افتاده و یا نور صفحه به طور خودکار کم و زیاد نمی شود، باید قطعه […]

آموزش تعمیرات سامسونگ – تعویض حسگر نور و مجاورت گلکسی A8

تعویض حسگر نور و مجاورت A8 – هنگامی که با تلفن صحبت می کنید و گوشی را به صورت خود نزدیک می نمایید، صفحه نمایش به طور خودکار خاموش می شود. اگر این قابلیت در گوشی شما از کار افتاده و یا نور صفحه به طور خودکار کم و زیاد نمی شود، باید قطعه مربوطه […]

آموزش تعمیرات سامسونگ – تعویض حسگر نور و مجاورت گلکسی S8

تعویض حسگر نور و مجاورت s8 – هنگامی که با تلفن صحبت می کنید و گوشی را به صورت خود نزدیک می نمایید، صفحه نمایش به طور خودکار خاموش می شود. اگر این قابلیت در گوشی شما از کار افتاده و یا نور صفحه به طور خودکار کم و زیاد نمی شود، باید قطعه مربوطه […]

آموزش تعمیرات سامسونگ – تعویض حسگر نور و مجاورت گلکسی s9 پلاس

تعویض حسگر نور و مجاورت گلکسی s9 پلاس – هنگامی که با تلفن صحبت می کنید و گوشی را به صورت خود نزدیک می نمایید، صفحه نمایش به طور خودکار خاموش می شود. اگر این قابلیت در گوشی شما از کار افتاده و یا نور صفحه به طور خودکار کم و زیاد نمی شود، باید […]

بستن
مقایسه