آموزش تعمیرات سامسونگ – تعویض حسگر مجاورت گلکسی S7

تعویض حسگر مجاورت S7 – هنگامی که با تلفن صحبت می کنید و گوشی را به صورت خود نزدیک می نمایید، صفحه نمایش به طور خودکار خاموش می شود. اگر این قابلیت در گوشی شما از کار افتاده و یا نور صفحه به طور خودکار کم و زیاد نمی شود، حسگر نور و مجاورت گوش […]

آموزش تعمیرات سامسونگ- تعویض حسگر مجاورت گلکسی S6 Edge پلاس

تعویض حسگر مجاورت S6 Edge پلاس – هنگامی که با تلفن صحبت می کنید و گوشی را به صورت خود نزدیک می نمایید، صفحه نمایش به طور خودکار خاموش می شود. اگر این قابلیت در گوشی شما از کار افتاده و یا نور صفحه به طور خودکار کم و زیاد نمی شود، حسگر نور و […]

آموزش تعمیرات سامسونگ – تعویض حسگر مجاورت گلکسی A9

تعویض حسگر مجاورت a9 – سیاه یا قفل شدن صفحه نمایش در هنگام مکالمه و روشن شدن مجدد آن پس از مکالمه به صورت اتوماتیک توسط سنسور مجاورت انجام می شود. از کار افتادن این قابلیت نشانه ای بر خرابی سنسور مجاورت بوده و تعویض سنسور مجاورت راه حل کاربردی مشکل اشاره شده می باشد. […]

بستن
مقایسه