آشنایی با دستورات Fastboot برای فلش گوشی های هواوی و حذف گوگل اکانت

آشنایی با دستورات Fastboot : در آموزش زیر سعی بر آن شده است که تمامی دستورات لازم فست بوت برای حذف اکانت گوگل و فلش هواوی را جمع آوری کنیم. Fastboot oem boot boot.img fastboot oem wrefuse fastboot oem rdefuse fastboot oem efuse fastboot oem uart enable / disable fastboot oem read_bsn fastboot oem read_die_id […]

بستن
مقایسه