اتصال کوتاه چیست؟ تاثیرات جریان اتصال کوتاه در مدار و انواع اتصال کوتاه

اتصال کوتاه چیست ؟ مسیر ارتباطی ناخواسته بین دو قسمت مداری الکتریکی است که می‌تواند موجب به آسیب دیدن مدار، بروز گرمای بیش از حد و یا حتی بروز آتش و انفجار در سیم و یا قطعات شود. جریان اتصال کوتاه : جریان اتصال کوتاه جریانی است که به علت بروز اتصال کوتاه در مدار […]

بستن
مقایسه